TEAK DECKING

TEAK OUTDOOR DECKING

file AI Homesolution Recovered 24
file AI Homesolution Recovered 21

TEAK DECKING

TEAK OUTDOOR DECKING

Dimension

Width Depth Height

Description

ไม้สักพม่า เป็นวัสดุที่สวยงามและเป็นธรรมชาติ ทนต่อสภาพอากาศ มีความยืดหยุ่นสูง
เนื้อไม้มีสารที่แมลงและปลวกไม่ชอบ เป็นวัสดุที่ไม่บิดงอ หรือแตกง่ายเมื่อเทียบกับไม้อื่นและ
เป็นวัสดุที่มีความคงตัวสูง ทนทานต่อสภาพอากาศ