Home Solution

Vintage Grey Brush (MO-1021)

MO 1021 Web

Home Solution

Vintage Grey Brush (MO-1021)

Dimension

Width Depth Height
125 14 910

Material

ผิวหน้าไม้โอ๊ค เสริมความแข็งแรงด้วยไม้อัดสลับเสี้ยน 7 ชั้น

Description

พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ (Engineered Flooring)

นวัตกรรมโครงสร้างไม้ 7 ชั้นจาก วูด-เดน 

ช่วยลดอัตราการหดขยายของไม้ เมื่อเจอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 

โดยเลือกใช้ไม้โอ๊ค (Oak) นำเข้าจากอเมริกา มีสีให้เลือกหลายสไตล์ ตอบโจทย์งานออกแบบสมัยใหม่

ทำสีเคลือบ UV Lacquer 7 ชั้น มีรางลิ้นทำสีสำเร็จ ลดกระบวนการติดตั้งหน้างาน

 

other products

 

Light Coffee Flat (MO-1290)

 
MO 1284
MO 1284

Natural Grey Brush (MO-1284)

 
MO 1279
MO 1279

Natural Bright Brush (MO-1279)

 
MO 1270
MO 1270

Smoky Grey Brush (MO-1270)